Groepen 4

 
 
Rekenen    

Voor rekenen gebruiken we voor het tweede jaar methode ‘Pluspunt’. Groep 4 werkt in een werkboek. Na de instructie van de leerkracht werken de kinderen verder in het eigen werkboek aan de les en daarna aan de zogenoemde ‘conditietaken’.  Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen een verlengde instructie en de kinderen die wat meer aan kunnen werken aan wat meer uitdagende taken. Een van de belangrijke dingen waarmee we verder gaan in groep 4 zijn de tafels en deeltafels.    

   

IPC    

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.    

   

Zwerk   

Hierboven hadden we het al over het Zwerk (of wel Zelfstandig Werken). Dit vindt bijna elke dag plaats. Kinderen krijgen op maandag de taken, die ze aan het einde van de week moeten proberen af te hebben. In de loop van het schooljaar zullen er wel een aantal taken zijn die af moeten zijn aan het einde van de week. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgen de kinderen het werk mee naar huis.  

   

Engels   

We hebben de methode ‘Join in’. Tijdens de lessen wordt er geheel Engels gesproken door de leerkrachten en natuurlijk helpen de leerkrachten de kinderen wel een handje op weg door vooral in de lagere klassen regelmatig te vertalen. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen.   

   

Kanjertraining   

Kanjertraining is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. De eerste weken hebben vooral in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken (de gouden weken). We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve groeps- en schoolklimaat. In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden.    

   

Praktische zaken   
  • Schooltijden:    

          Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45   

          Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30   

  •  Gym:     

          4A Maandag en donderdag 

          4B Dinsdag en donderdag 

  •  Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk ook gezellig bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een berichtje op Social Schools   
  • ’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen.  
  • Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, ook spelen de kinderen een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.    

   

Contact met de leerkracht   

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag via de mail. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor graag een afspraak na schooltijd.  

 

Met vriendelijke groet,   

Juf Lynn  

Juf Angelique  

Juf Eef   

Juf Henriette