Groepen 5

 

Start van een dag  

Op maandag starten we met een vertelmoment over het weekend. Dit kan klassikaal zijn, in groepjes of door middel van een coöperatieve werkvorm. Ook worden op maandag de hulpjes gekozen. Zij zijn verantwoordelijk voor enkele taken binnen de klas en helpen de leerkracht maximaal een kwartier na schooltijd met het organiseren van het klaslokaal voor de volgende lesdag. Daarna bespreken we het Zwerk van de week.  Op dit formulier staat waar de kinderen gedurende de week aan werken. De overige dagen starten we altijd met een leeskwartier. 

 

Social Schools 

We werken met social schools. Op deze app zetten wij informatie die belangrijk is voor de klas, leuke foto's of andere belangrijke zaken.   

 

Rekenen   

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Pluspunt’. Groep 5 werkt in een werkboek. Na de instructie van de leerkracht werken de kinderen verder in het eigen werkboek aan de les en daarna aan de zogenoemde ‘conditietaken’.  Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen een verlengde instructie en de kinderen die wat meer aan kunnen werken aan wat meer uitdagende taken. Een van de belangrijke dingen waarmee we verder gaan in groep 5 zijn de tafels en deeltafels en klokken.   

 

IPC   

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.  

 

Zwerk  

Hierboven hadden we het al over het Zwerk (of wel Zelfstandig Werken). Dit vindt bijna elke dag plaats. Kinderen plannen op maandag de taken in, die ze aan het einde van de week af hebben. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills. Wanneer alle zwerktaken klaar zijn, is er ook nog ‘keuzewerk’, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze interessant vinden om te doen.  

 

Engels  

We hebben de methode ‘Join in’. Tijdens de lessen wordt er geheel Engels gesproken door de leerkrachten en natuurlijk helpen de leerkrachten de kinderen wel een handje op weg door vooral in de lagere klassen regelmatig te vertalen. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen.  

Daarnaast maken ze niet alleen de lessen, maar er zal ook wekelijks op hun Zwerk een zogenaamde ‘task’ staan.   

 

Kanjertraining  

Kanjertraining is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. De eerste weken hebben vooral  in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken (de gouden weken). We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve groeps- en schoolklimaat. In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden.   

 

Creatieve vakken  

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde.  

 

Praktische zaken  

  • Schooltijden:   

          Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45  

          Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30  

  • Gym:    

          Dinsdag  en donderdag van 10.30 -11.15 uur  

  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk ook gezellig bij. Uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een berichtje op social schools.  
  • ’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, ook spelen de kinderen een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.   

 

Contact met de leerkracht  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag via de mail of Social Schools. 

 

Met vriendelijke groet,  

Kristel van Driel       

Femke van de Ven                   

Anne van Schaik