Groep 6-7

Welkom op de pagina van groep 6/7

 

Start van een dag

Op maandag starten we met een vertelmoment over het weekend. Dit kan klassikaal zijn, in groepjes of door middel van een coöperatieve werkvorm. Ook worden op maandag de hulpjes gekozen. Zij zijn verantwoordelijk voor enkele taken binnen de klas en helpen de leerkracht maximaal een kwartier na schooltijd met het organiseren van het klaslokaal voor de volgende lesdag. Daarna bespreken we het Zwerk van de week. Groep 7 plant dit zelf in in de agenda en groep 6 krijgt een Zwerkbrief. Op dit formulier staat waar de kinderen gedurende de week aan werken. De overige dagen starten we altijd met een leeskwartier en tutorlezen.

 

Klasbord

Op school maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Verder zullen we ook belangrijke zaken delen via Klasbord, het is fijn als u daarvan op de hoogte bent. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels. Om onze klas te kunnen volgen heb je een code nodig. Deze kunt u van ons krijgen via de mail.

 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we dit jaar voor het eerst de methode ‘Pluspunt’. Daarin wordt vanaf groep 7 volledig digitaal les gegeven. Ieder kind volgt op een Chromebook de les en volgt de instructie van de leerkracht. Na het uitvoeren van de basistaak van de les werken de kinderen op een adaptieve manier aan hun eigen rekendoelen. Voor verdere informatie; zie schoolgids. Voor groep 6 is dit niet digitaal. Na de instructie van de leerkracht werken de kinderen verder in het eigen werkboek aan de les en daarna aan de zogenoemde ‘conditietaken’.

 

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the big

picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

 

Zwerk

Hierboven hadden we het al over het Zwerk (of wel Zelfstandig Werken). Dit vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills. Wanneer alle zwerktaken klaar zijn, is er ook nog ‘keuzewerk’, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze interessant vinden.

 

Engels

We hebben de methode ‘Join in’. Tijdens de lessen wordt er geheel Engels gesproken door de leerkrachten en natuurlijk helpen de leerkrachten de kinderen wel een handje op weg door vooral in de lagere klassen regelmatig te vertalen. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen.

Daarnaast maken ze niet alleen de lessen, maar er zal ook wekelijks op hun Zwerk een zogenaamde ‘task’ staan.

 

Huiswerk

Zowel groep 7 als groep 6 krijgen leertoetsen mee naar huis van de wereld oriënterende vakken en eventuele extra toetsen zoals de tafeltoets. Dit zal niet elke week zijn. Groep 7 krijgt daarnaast ook iedere week ‘maakwerk’ mee naar huis. En zullen alle kinderen van zowel groep 6 als 7 de woorden van onze taal methode STaal mee naar huis krijgen. In principe is er op school meer dan voldoende aandacht besteed aan de woorden. Het is facultatief om daar thuis iets mee te doen maar voor sommige kinderen kan dit extra rust en zekerheid bieden voor de toets.  Het leerwerk van de groepen zal ook op Klasbord staan, houdt u dit dan ook goed in de gaten om uw kind hierbij te kunnen ondersteunen.

 

Kanjertraining

Kanjertraining is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. De eerste weken hebben vooral  in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken (de gouden weken). We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve groeps- en schoolklimaat. In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden.

 

Verkeer(sexamen)

Voor verkeer werken we met de methode “Wegwijs”. Hierbij maken we de koppeling tussen verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk. Op deze manier worden de kinderen gedegen voorbereid op het verkeersexamen, wat in groep 7 plaats vindt. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Verdere informatie over het verkeersexamen ontvangt u te zijner tijd van de groepsleerkracht.  

 

Pré adviezen

In groep 7 wordt het pré advies gegeven. Het Pré advies is voorlopig en vooral bedoeld om u voor te bereiden. Meer informatie krijgt u te zijner tijd van de groepsleerkracht.

 

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde.

 

Praktische zaken

  • Schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30

  • Gym:

Dinsdag van 8.45-9.30 uur.

Vrijdag 11.45-12.30 uur.

  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk ook gezellig bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. In deze tijd willen wij u vragen om een voorverpakte traktatie mee te geven aan uw kind.
  • ’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen de kinderen een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.

  

Contact met de leerkracht

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag via de mail. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor graag een afspraak na schooltijd. Het is wat minder gastvrij dan dat we zouden willen maar in deze tijd is het noodzakelijk om het zo te doen.