Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7.

 
Start van een dag

Op maandag starten we met een vertelmoment over het weekend. Dit kan klassikaal zijn, in groepjes of door middel van een coöperatieve werkvorm. In de groep zijn geen hulpjes, maar hebben we cheftaken. Op maandagen na een aantal weken veranderen ze van taken. Zij zijn dan verantwoordelijk voor een taak binnen de klas en helpen de leerkracht met het op orde houden van het klaslokaal voor de volgende lesdag. Ook plannen kinderen het zwerk (zelfstandig werk) van die week. In het begin wordt nog de zwerkkaart ingezet, later gaan de kinderen deze taken inplannen in hun agenda. Van dinsdag t/m vrijdag starten we met een leeskwartier, ralfi-lezen of zwerken.

 

Social Schools

Op school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert.Via Social Schools zullen we tevens belangrijke schoolse zaken delen en wordt het mogelijk in te schrijven voor kind-oudergesprekken. U kunt online inloggen op Social Schools, maar ook via de app voor op uw tablet of smartphone. Op https://www.socialschools.nl/ vindt u alle informatie en ook de privacy spelregels. Om onze klas te volgen heeft u een code nodig. Deze hebt u van ons ontvangen.

 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Pluspunt’. Daarin wordt vanaf groep 7 volledig digitaal les gegeven. Ieder kind volgt de instructie van de leerkracht en maakt de opdrachten op een Chromebook. Ze krijgen direct feedback per som of ze het goed hebben of niet. Na het uitvoeren van de basistaak werken de kinderen op een adaptieve manier aan hun eigen rekendoelen. Voor verdere informatie; zie onze schoolgids. 

 

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

 

Zwerk

Hierboven hadden we het al over het Zwerk (zelfstandig werken). Dit vindt vrijwel elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills. Wanneer alle zwerktaken klaar zijn, is er ook nog ‘keuzewerk’, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze interessant vinden.

 

Engels

We hebben de methode ‘Join In’. Tijdens de lessen wordt er geheel Engels gesproken door de leerkrachten. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen. Waar nodig ondersteunt de leerkracht door te vertalen.

Bij iedere Engelse les hoort verwerking in het werkboek. Daarin staan luister-, lees- en spreekopdrachten centraal. Naast de verwerking in het werkboek staat er ook wekelijks een taak op het Zwerk, de zogenaamde ‘task’, waarin het geleerde en de woordenschat extra ingeoefend wordt.

 

Huiswerk

Groep 7 krijgt wekelijks maakwerk en een paar keer per maand leerwerk. Hierin zit een opbouw van groep 7 naar 8 en uiteindelijk het voortgezet onderwijs, waardoor het dus een verschillende hoeveelheid werk is (zie hieronder). Kinderen noteren het huiswerk in hun eigen agenda. Het huiswerk zal op vaste dagen gecontroleerd worden.Wekelijks één taak maakwerk en een paar keer per maand leerwerk (topografie Europa, woordenschat Engels of woordenschat taal). Tijdens de start van groep 7 bouwen we het leerwerk op.

 

Kanjertraining

Kanjertraining is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. De eerste weken hebben vooral  in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken (de gouden weken). We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve groeps- en schoolklimaat. In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden.

 

Verkeer (en het verkeersexamen)

Voor verkeer werken we met de methode ‘Wegwijs’. Hierbij maken we de koppeling tussen verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk. Op deze manier worden de kinderen gedegen voorbereid op het verkeersexamen, wat aan het eind van groep 7 plaats vindt. Na de kerstvakantie zullen we in groep 7 wekelijks een extra moment aandacht besteden aan de voorbereiding op het examen, wat bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Verdere informatie over het verkeersexamen ontvangt u te zijner tijd van de groepsleerkracht.  

 

Preadvies

In groep 7 wordt het preadvies gegeven. Het preadvies is een voorlopig advies en vooral bedoeld om uw kind en u voor te bereiden op het voortgezet onderwijs (V.O.). De preadviesgesprekken vinden plaats op 5, 6 en 7 juni.

 

Creatieve vakken

In het rooster is plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde en waar mogelijk wordt een creatieve verwerking toegevoegd bij de lessen.

 

Gym

We hebben 2x 45 minuten gym op dinsdag en donderdag. Alle kinderen zijn tijdens de lessen verplicht gymkleding en -schoenen te dragen. Eén keer per week vindt er een toestelles plaats en één keer per week een spelles.

 

Verjaardagen

Vieren en trakteren hoort er natuurlijk bij in onze groep. Uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. In de klas wordt er een liedje gezongen en daarna kunnen de kinderen ‘verjaardagschieten’.

 

Fruitmoment en lunch

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen de kinderen een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben , neem dan gerust contact met mij op. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt me aanspreken, bellen, binnenlopen of een e-mail sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten, maken we gewoon een afspraak.

Met vriendelijke groet, Nils