Groepen 1-2

Hoe ziet de dag van een kleuter eruit?

 

De dag heeft de volgende onderdelen:

Groeps- of kringmomenten

In de kring voeren we groepsgesprekken, vertellen we verhalen, wordt voorgelezen, zingen we liedjes en leren we versjes. We doen er spelletjes en nog ‘101’ andere dingen. Meerdere keren per dag zitten we in de kring, soms met de hele groep en soms met een kleinere groep.

 

Zwerken

’s Morgens en ’s middags werken en spelen de kinderen m.b.v. het planbord. Via het planbord kiezen de kinderen zelf een spel, hoek of activiteit waarmee ze aan de slag gaan. Soms alleen, soms samen met een ander kind en soms samen met de leerkracht. De kinderen worden door de leerkrachten gestimuleerd om veelzijdig te kiezen. Soms zal de leerkracht het Zwerken zelf indelen of met enkele kinderen hierover afspraken maken.

 

Spelen (in de speelzaal en buiten)

Dit doen we ‘s morgens en ’s middags, veel bewegen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De gym en spellessen bestaan uit:

 

  • Vrij spel op klim- en klautermaterialen of met kleine materialen
  • Gymlessen met of zonder toestellen
  • Buitenspelen met materialen (bij mooi weer ook in de zandbak).
  • Ritmiek (gym met muziek).
  • Loop- en evenwichtsoefeningen
  • 1 keer per week gaan we in de grote gymzaal

 

Voor het spelen in de gymzaal hebben de kleuters gymschoenen nodig. Wat betreft de gymschoenen, graag instappers of schoenen met klittenbandsluiting en gemerkt met de naam van uw kind. Alle schoenen staan bij de kapstok en blijven op school. Als gymschoenen te klein worden, geven wij ze mee naar huis.

 

Fruit eten

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Zorgt u ervoor dat op bekers en trommels de naam van uw kind staat?

 

Overblijven

De kinderen eten allemaal in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen zij een half uur buiten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet.

 

Kanjertraining

Op onze school geven wij Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en angst. Zie ook: www.kanjertraining.nl

 

Werken met thema’s

In groep 1 & 2 werken wij met thema’s; bijvoorbeeld het thema Herfst of het thema Kunst. Vanuit die thema’s werken wij aan verschillende ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een thema duurt gemiddeld vier tot zes weken. Bij het werken aan een thema staat het interactief leren centraal. Er wordt volop gepraat en gewerkt over het onderwerp.

Uw kind mag dan ook spullen rondom het betreffende onderwerp mee naar school brengen voor de thematafel of thema-hoek. Tijdens een thema proberen we soms een buitenschoolse activiteit te organiseren of een gast uit te nodigen in de klas. Zodra we met een thema gaan beginnen laten we u dat weten via Klasbord of via de mail, zodat u er ook thuis op kunt inspelen. Praten met uw kind over wat er op school gebeurt stimuleert de ontwikkeling van uw kind en verhoogt de betrokkenheid. Wij vinden het dan ook fijn als u het Klasbord volgt.

 

Een paar aandachtspunten:

  • Wij proberen kleuters zo zelfstandig mogelijk te maken, daarom moeten ook de omstandigheden zo gunstig mogelijk Wilt u bij het kiezen van schoenen en kleding letten op gemakkelijke sluitingen? Dan kan uw kind deze zelf gemakkelijk aan- en uitdoen.
  • Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen, bekers, bakjes, jassen, tassen, dassen e.d. duidelijk gemerkt zijn met de naam van uw kind?
  • Het maken van wensjes en kadootjes beperken wij tot vader- en moederdag
  • Geeft u alstublieft geen speelgoed of knuffels mee naar school.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30

Alle kinderen wachten op het schoolplein op de leerkracht. Ze gaan gezamelijk naar binnen. 

 

Brengen en ophalen

De leerkracht haalt de kinderen buiten op. Op deze manier kunnen wij op een rustige manier de schooldag starten.

De fietsen kunnen geparkeerd worden tegenover de hoofdingang van het gebouw in de fietsenrekken.

Aan het einde van de ochtend of middag komen alle kinderen weer samen met de leerkracht naar buiten. Zij blijven bij de leerkracht staan tot zij hun papa of mama zien (oppas/ opa/ oma). Spreekt u dit ook met uw kind zo af?  Wij vinden het, in verband met het overzicht, prettig als u op het kunstgras op uw kinderen wacht.

Kinderen die naar de BSO gaan worden door de medewerkers van de BSO vlak voor de zoemer in de klas opgehaald.

 

Verjaardagen

Van de verjaardag van de kleuters maken wij een klein feestje. Ouders komen niet mee in de klas om dat te vieren.

Maakt u voor het vieren van de verjaardag een afspraak met de leerkracht? Wij zien graag gezonde traktaties!

 

Social Schools

In de groepen 1/2 maken wij gebruik van Social Schools; een social media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Social Schools is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.socialschools.nl vindt u alle informatie over Social Schools, ook de privacy spelregels. Van de leerkracht ontvangt u de code waarmee u lid kunt worden.

 

Ziek melden

Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch (0411 645295) doorgeven aan school of via het ziekmeldformulier de website.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.

 

Er kunnen omstandigheden zijn (zoals bijv. Corona)  waardoor de afspraken van hierboven aangepast worden. Hierover wordt u per mail door school geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten groep 1/2 Basisschool Dr. Landman