Groep 3a

Welkom op de pagina van groep 3

 

Hoe ziet de dag van een kind in groep 3 eruit?

Start van de dag

De leerkracht haalt de kinderen op de afgesproken plaats op. Op maandag starten we dus met een vertelmoment, de andere dagen starten we met een leeskwartier. Op verschillende manieren zijn alle kinderen dan aan het lezen: alleen, met een leerling uit de eigen groep of uit een hogere groep, of met de leerkracht. Op de kalender bekijken we welke dag van de week het is, welke datum het is en wat er die dag op de planning staat voor groep 3. Daarna nemen we de tijd om kringgesprekken te voeren.

 

Veilig leren lezen, rekenen en schrijven

In groep 3 wordt veel aandacht en tijd besteed aan het leren lezen. Voortbouwend op de vaardigheden die de kinderen in groep 1/2 spelenderwijs geoefend hebben, gaan we in de eerste week van start met het aanleren van woorden en letters. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Deze methode richt zich niet alleen op kinderen die nog geen letters kennen, maar biedt ook kinderen die al (bijna)kunnen lezen voldoende uitdaging. Het aanleren van de letters gebeurt rondom kernen en neemt ongeveer 5 maanden in beslag. Het tweede gedeelte van Veilig leren lezen richt zich op verdieping, spelling en begrijpend lezen. We hanteren verschillende werkvormen om de aangeboden woorden en letters zo goed mogelijk te oefenen. Naast werkboekjes maken we ook gebruik van leesboekjes, spelletjes en de computer.

 

Naast het lezen nemen ook het schrijven en het rekenen een belangrijke plaats in.Het aanbieden van een leesletter gebeurt in combinatie met de schrijfletter. De kinderen leren hierna de verbindingen tussen de letters. Naast het werken in schriften is het ook heel belangrijk om met de grote motorische bewegingen aan de slag te blijven. Met liedjes, dansjes en werken met linten krijgt dit de aandacht. Ook het ‘schrijven’ in zand en ‘schrijven’ met klei maakt hier deel van uit.

Bij het rekenen komt een aantal onderdelen steeds terug. Dit zijn het tellen en de bewerkingen die daar bij horen, zoals de bekende erbij en eraf sommen, het tellen met sprongen en het splitsen. Hiermee wordt veel geoefend. Maar daarnaast besteedt de we ook aandacht aan het klokkijken, geld, meten en wegen.

 

Circuit

Tijdens het circuit zijn de kinderen verdeeld in groepjes van maximaal 4 kinderen. Op elke groepstafel staat een reken- of taalactiviteit klaar. Om de 5-10 minuten rouleren de groepjes langs deze activiteiten. Zo hebben de kinderen meerdere activiteiten op één dag gedaan.

Op deze manier komen ze in aanraking met veel verschillende materialen en spelactiviteiten om intensief met duidelijke reken- en taaldoelen te oefenen (herhaling). De onderdelen van het circuit blijven steeds in ontwikkeling.

 

Eten en drinken

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen zij een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet. Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind mag trakteren, het liefst een gezonde traktatie.

 

Kanjertraining

In de hele school gaan we dit jaar verder met de methode “Kanjertraining” voor sociaal emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. Bij elk hoofdstuk krijgen de kinderen een info-doeblad mee naar huis, zodat u informatie krijgt over de inhoud van de lessen en er thuis nog mee kunt oefenen.

 

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

 

Engels/verkeer

Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Voor Engels werken we met de methode “Join In” voor groep 1 t/m 8. Met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd. Voor verkeer werken we met de methode “Wegwijs”. Waarbij we de koppeling tussen verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk maken.

 

Hoekenwerk

In groep 2 hebben de kinderen met behulp van hoekenwerk geleerd om zelfstandig te werken aan een opdracht/ taak. Om een doorgaande lijn te creëren, wordt er ook in groep 3 gewerkt met hoekenwerk. De kinderen werken, in thema’s van Veilig Leren Lezen en met IPC aan verschillende activiteiten. Dit kunnen bouw, speel, ontdek, knutsel, teken, taal en reken activiteiten zijn.

 

Gym

Groep 3 heeft iedere week 2 x 45 minuten gym. Van kinderen wordt verwacht dat zij gymkleding en gymschoenen dragen.

 

Show & Tell

Aangezien in de huidige maatschappij het presenteren van onderwerpen en het presenteren van jezelf steeds belangrijker worden, laten wij de kinderen hier ook in groeien. In de groep gaan de kinderen een show-and-tell houden en zoals de naam zegt: iets laten zien en er iets over vertellen. Dus klein!  Dit mag over allerlei onderwerpen gaan, bijvoorbeeld iets waar de kinderen thuis mee te maken hebben, een hobby, een sport, een vakantie, een huisdier, het werk van een van de ouders, of wat uw kind ook maar interesseert. Kortom, als het kind zich er maar prettig bij voelt en er iets over weet te vertellen.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.