Groep 8

 

Welkom op de pagina van groep 8 

  

Start van een dag 

Op maandag starten we met een vertelmoment over het weekend. Dit kan klassikaal zijn, in groepjes of door middel van een coöperatieve werkvorm. Ook worden op maandag de hulpjes gekozen. Zij zijn verantwoordelijk voor enkele taken binnen de klas en helpen de leerkracht maximaal een kwartier na schooltijd met het organiseren van het klaslokaal voor de volgende lesdag. Daarna bespreken we het Zwerk (zelfstandig werk) van die week. Beide groepen plannen dit in, in de agenda. Van dinsdag t/m vrijdag starten we altijd met een leeskwartier en tutorlezen. 

Social Schools 

Op school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Social Schools delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert.Via Social Schools zullen we tevens belangrijke schoolse zaken delen en wordt het mogelijk in te schrijven voor kind-oudergesprekken. U kunt online inloggen op Sociaal Schools, maar ook via de app voor op uw tablet of smartphone. Op https://www.socialschools.nl/ vindt u alle informatie en ook de privacy spelregels. Om onze klas te volgen heeft u een code nodig. Deze kunt u van ons krijgen via de mail. 

Rekenen 

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Pluspunt’. Daarin wordt vanaf groep 6 volledig digitaal les gegeven. Ieder kind volgt de instructie van de leerkracht en maakt de opdrachten op een Chromebook. Na het uitvoeren van de basistaak werken de kinderen op een adaptieve manier aan hun eigen rekendoelen. Voor verdere informatie; zie onze schoolgids.  

IPC 

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Vanuit een overkoepelend thema krijgen de kinderen continue de mogelijkheid om effectief en doelgericht kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leerkracht met oog voor ‘the bigpicture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. 

Zwerk 

Hierboven hadden we het al over het Zwerk (of wel Zelfstandig Werken). Dit vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills. Wanneer alle zwerktaken klaar zijn, is er ook nog ‘keuzewerk’, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze interessant vinden. 

Engels 

We hebben de methode ‘Join in’. Tijdens de lessen wordt er geheel Engels gesproken door de leerkrachten. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen. Waar nodig ondersteunt de leerkracht door te vertalen. 

Bij iedere Engelse les hoort verwerking in het werkboek. Daarin staan luister-, lees- en spreekopdrachten centraal. Naast de verwerking in het werkboek staat er ook wekelijks een taak op het Zwerk, de zogenaamde ‘task’, waarin het geleerde en de woordenschat extra ingeoefend wordt. 

Huiswerk 

Groep 8 krijgt wekelijks maak- en leerwerk. Hierin zit een opbouw van groep 7 naar 8, waardoor het dus een verschillende hoeveelheid werk is (zie hieronder). Kinderen noteren het huiswerk in hun eigen agenda. Het huiswerk zal op vaste dagen gecontroleerd worden. Groep 8 heeft wekelijks twee taken maakwerk en één taak leerwerk (Topografie Wereld, woordenschat Engels of woordenschat taal). 

Kanjertraining 

Kanjertraining is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. De eerste weken hebben vooral  in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken (de gouden weken). We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve groeps- en schoolklimaat. In een positief groepsklimaat voelt elk kind zich gezien en gehoord, ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Kortom; een positief groepsklimaat zorgt voor een fijne sfeer in de klas en zorgt ervoor dat problemen open en makkelijker besproken kunnen worden. 

Definitief advies 

In groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Dit advies van de leerkracht is leidend bij aanmelding op het voortgezet onderwijs. Na het advies zal de eindtoets plaatsvinden, welke ondersteunend zal zijn.  De adviesgesprekken zullen plaatsvinden op: 25, 26 of 27 januari 2022. 

Eindtoets 

Aan het eind van de basisschool zijn alle scholen verplicht bij hun leerlingen een eindtoets af te nemen. Wij nemen de eindtoets ‘Route 8’ af. Dit is een adaptieve, digitale toets, welke in één dag wordt afgenomen. De datum van afname is op dit moment nog niet bekend. Eerder in het schooljaar nemen we bij ella leerlingen de normeringstoets af. Ook deze datum is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.route8.nl/ouders 

Schoolkamp 

Groep 8 gaat op schoolkamp van 14 t/m 17 juni 2022. Meer informatie ontvangt u te zijner tijd van de groepsleerkracht.   

Creatieve vakken 

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. 

Gym 

We hebben 2x 45 minuten gym op dinsdag en donderdag. Alle kinderen zijn tijdens de lessen verplicht gymkleding en -schoenen te dragen. Eén keer per week vindt er een toestelles plaats en één keer per week een spelles. 

Verjaardagen 

Vieren en trakteren hoort er natuurlijk bij in onze groep. Uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. Zolang de coronamaatregelen gelden, willen wij u vragen om een voorverpakte traktatie mee te geven aan uw kind. 

Fruitmoment en lunch 

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas onder begeleiding van de eigen leerkracht, daarna spelen de kinderen een half uur buiten. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet. 

Contact met de leerkracht 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een e-mail sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak. 

Met vriendelijke groeten, 

Kim Vugts en Kristel van Driel