Informatie voor nieuwe ouders

 

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw zoon/dochter? Dan kunt u hier lezen hoe we u en uw kind op onze school welkom heten. De keuze voor een basisschool voor uw kind is erg belangrijk en goed voorgelicht worden is van belang. Ouders maken hun keuze voor de Landman vanwege het positief pedagogisch klimaat, de werkwijze in de groepen, de transparantie communicatie en enthousiasme van het team en uitstraling van de school. Daarnaast hebben we oog voor alle kinderen met hun onderwijsbehoeften. Op het moment dat u een school kiest is het van belang dat u een goed gevoel heeft bij de school en dat deze aan uw verwachtingen voldoet.

Indien u interesse heeft om basisschool de Landman te bezoeken, dan kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. Deze rondleiding wordt verzorgd door de directie of intern begeleider.  Aangezien het kind naar school gaat is ook uw zoon/dochter van harte welkom. Tijdens deze rondleiding laten we u uitgebreid de school zien en tijdens een aansluitend gesprek geven wij u antwoord op al uw vragen. Mocht u besluiten om uw kind in te schrijven dan vindt u op onze website het Aanmeldformulier. Ook kunt u via een papieren versie inschrijven, deze zijn te verkrijgen bij de directie van de school. Wanneer u uw kind inschrijft op de Landman ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving en later een brief, waarin wordt aangegeven in welke groep uw kind geplaatst wordt. De leerkracht van uw kind zal contact met u opnemen om afspraken te maken. Uw kind is welkom op school op de eerste schooldag die volgt op de vierde verjaardag.

Het is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 11 maanden 4 dagdelen te komen kennismaken. Vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf ontvangen wij een overdrachtformulier, mits u als ouder hiervoor toestemming hebt gegeven.

Na zes weken dat uw kind gestart is, maakt de leerkracht een afspraak met u om een intakegesprek te voeren. Kinderen die instromen in hogere jaargroepen, mogen na aanmelding meteen naar school.