Zorgadvies team

Op school overlegt u samen met de leerkrachten, en soms met de  zorg- en kwaliteitscoördinatoren,  over wat er nodig is om uw kind tot ontwikkeling te laten komen. Soms is de interne zorgstructuur ontoereikend om tot een goede oplossing te komen. In zulke gevallen kunnen we als school, in overleg met ouders, het Zorg Advies Team (ZAT) inschakelen. 

Dit ZAT bestaat uit een jeugdverpleegkundige van de GGD, schoolmaatschappelijk werk, de betrokken leerkracht en de zorg- en kwaliteitscoördinator van onze school. Het ZAT bespreekt samen met u de situatie en hulpvraag van uw kind en beoordeelt welke extra begeleiding hij of zij nodig heeft. Soms blijkt uit de gesprekken dat er niets nodig is, maar is het fijn om met elkaar te spreken over de zorgen die er zijn. 

Uw kind kan op advies van school voor het ZAT worden aangemeld, maar u kunt ook zelf deze vraag indienen via de de zorg- en kwaliteitscoördinatoren op onze school. U geeft altijd schriftelijk toestemming voor aanmelding.