Medezeggenschapsraad

Graag stellen wij, de MR van de Dr. Landmanschool, ons aan u voor.

De MR (medezeggenschapraad) bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De directeur sluit elke vergadering als toehoorder aan. Wij komen 7 x per jaar bij elkaar en vergaderen over met name beleidsmatige zaken die zich binnen de school afspelen.

De onderwerpen die elk jaar standaard worden besproken zijn;

Evaluatie ouder-kind gesprekken

Schoolontwikkeling

Kwaliteitsteams

Onderwijsinhoudelijke doelstellingen

Kwaliteitskaarten

Toetsing

Begroting

Formatie

Vakantierooster

Jaarplanning

Schoolgids

Werkdrukmiddelen

Veiligheid

En wat er verder nog op de agenda komt vanuit de ouders of vanuit het team van school.

 

Dit jaar zitten in de MR:

Personeelsgeleding;

Kim Vugts

Anne van Schaik

Daan van Wijk

Oudergeleding;

Arjan Walraven

Gaby Klijn

Marije Boelaars (Voorzitter)

Wanneer de toetsing op de agenda staat en de analyse hiervan wordt gepresenteerd wordt dat vooraf via Social Schools aangekondigd.

Omdat dit gedeelte van de vergadering openbaar is en elke ouder hier als toehoorder bij aanwezig kan en mag zijn.

Mochten jullie punten bespreekbaar gemaakt willen hebben in een MR vergadering, schroom dan niet en laat het ons weten.

Wij vernemen namelijk graag wat er speelt en hoe de beleving is bij de ouders en staan altijd open om het gesprek aan te gaan.

Je mag ons, zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding, altijd aanspreken of mailen naar mr.landman@cadansprimair.nl

Onderwerpen die besproken of afgesproken worden in de vergadering koppelen we weer netjes terug. Dit gebeurt dan persoonlijk of via de notulen die u allemaal kunt inzien via de school website.

 

GMR:

Van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting Cadans Primair) zijn Kristel van Driel en Gaby Klijn, de vertegenwoordigers van de Landman.

MR agenda
MR notulen