Passend Onderwijs

Leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeften.

• De extra ondersteuning die de school kan bieden aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften staat beschreven.• In iedere groep is voor alle hoofdvakgebieden instructie op drie niveaus.• Er is een effectieve samenwerking met (externe) expertise, ouders en school.• Het ondersteuningsprofiel van de Landman voldoet aan de basisondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

 

Pedagogisch Klimaat

Kinderen voelen zich veilig en fijn op school.

• De methode Kanjertraining is zichtbaar in de school/groepen/gedrag van leerlingen en leerkrachten.• Leerkrachten bieden sociaal-emotionele activiteiten aan in de klas incidenteel en preventief.• Leerkrachtgedrag is afgestemd op de drie basisbehoeften; relatie-autonomie-competentie.• Samen met ouders, school en het kind bekijken we wat een kind nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te komen en daar stemmen we ons handelen op af.

 

Talent ontwikkeling

Wij leggen de focus op talenten van kinderen en bouwen deze verder uit, hierdoor kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen.

• Kinderen zijn zich bewust van hun kracht en worden ondersteund in hun onderwijsbehoeften.

• Kinderen ontvangen op meerdere momenten per jaar een portfolio.

• Kinderen voeren samen met ouders en leerkracht, kind-oudergesprekken.

 

Ouders als educatieve partners

Er is een optimale samenwerking tussen ouders en school, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het kind centraal staan.

• Met behulp van social media betrekken we de ouders bij de ontwikkelingen van hun kind en de school: website, Klasbord en Ouderportaal

.• Ouders denken mee over onderwerpen die er toe doen middels: MR, OR, ouderpanels en informatieavonden.

• Ouders voelen zich altijd welkom in de school en worden actief betrokken bij activiteiten.

• Er wordt respectvol en op gelijkwaardige voet gecommuniceerd tussen ouders en school.

• De leerlinggegevens zijn te allen tijde toegankelijk voor ouders.

 

School en omgeving

Tijdens de samenwerking in de omgeving nemen wij onze expertise mee, bewaken wij onze identiteit en staan wij voor onze kernwaarden.

• Binnen het Helvoirthuis werken we, waar nodig, samen met de gebruikers binnen het gebouw.

• Door een samenwerking met verenigingen binnen de omgeving te realiseren, komen we tegemoet aan de kwaliteiten van het kind.