Communicatie

Een goede duidelijke en transparante communicatie vinden wij als school erg belangrijk. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij u als ouder voorzien van informatie.

Kind-oudergesprekken

Het kind, de ouders en leerkrachten voeren samen gesprekken over de ontwikkeling van het kind. Dit zorgt er mede voor dat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Dit betekent dat in groep 1 t/m 8 alle kinderen 2 tot 3 keer per jaar worden uitgenodigd om samen met hun ouders op gesprek te komen. Onze visie is dat praten met kinderen het eigenaarschap vergroot en dat kinderen zich gehoord voelen door zowel school als ouders. Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek alleen met de leerkracht, dan is dit altijd mogelijk.

Ouderportaal

Het ouderportaal is een digitale omgeving van uw kind waar de resultaten van de toetsen op ieder moment zichtbaar zijn voor ouders en kind. Ook staan hier de notities van de gesprekken van leerkrachten met ouders en kinderen. U bent iedere dag volledig op de hoogte van de leerprestaties van uw kind. Tevens vindt u in het ouderportaal onze digitale kalender.

U kunt ouderportaal instellen als snelkoppeling op uw telefoon of tablet en het wordt voor u een handige app.

Portfolio

Het portfolio is een groeidocument van het kind, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling en talenten centraal staan. Samen met de leerkracht vult het kind het portfolio.

Nieuwsbrief

Eén keer per maand ontvangt u als ouder de nieuwsbrief per e-mail. Deze zijn ook terug te vinden op onze website.

Social Schools

Social Schools is een app waarvoor u als ouder uitgenodigd wordt om u aan te melden bij de groep van uw kind. Het is een afgeschermde omgeving, zodat niet iedereen zomaar toegang heeft. Eenmaal aangemeld ontvangt u meldingen over activiteiten in de desbetreffende groep of over school. In de app kan ook een absentiemelding doorgegeven worden of contact met de leerkracht gemaakt worden.

Schoolgids

In de schoolgids kunt u informatie vinden met betrekking tot school, als ook de regels en richtlijnen waar we ons allemaal aan dienen te houden. Onze schoolgids is te vinden op deze website en is up-to-date.