Ouderraad

De Oudervereniging

De Oudervereniging heeft als belangrijkste taak het (helpen van) organiseren van activiteiten op school en het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

De oudervereniging bestaat uit acht leden. Zijn er ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen, dan kunt u dat laten weten aan de Oudervereniging, zodat dit bespreekbaar kan worden gemaakt. De leden van de oudervereniging vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De eventmanager en een van de leerkrachten zijn hierbij aanwezig. Medio oktober / november vindt de algemene ledenvergadering plaats waar iedereen van harte welkom is. Het gehele schooljaar vinden er activiteiten plaats. De Oudervereniging zorgt voor de financiële en organisatorische ondersteuning. Activiteiten waaraan de Oudervereniging ondersteuning verleent zijn o.a.:

 • Boekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Paoseier ophaole
 • Schoolverlaterfeest
 • Sport- en speldag / Koningsspelen
 • Schoolfoto’s
 • Carnavalsfeest + versiering van de school
 • Dr. Landmandag
 • Attenties (langdurige) zieke leerlingen
 • Attenties jubilea leerkrachten

Ook financiert de oudervereniging bepaalde culturele activiteiten die niet vallen onder de activiteiten die door school worden georganiseerd.

 

Leden Oudervereniging:

 • Iris Vugts (voorzitter)
 • Hanneke van den Corput (penningmeester)
 • Gieltje Hustin (secretaris)
 • Lizette Beijens
 • Mirke Broeders
 • Lieke van Iersel
 • Sanne Lindemann
 • Marloes Verhoeven
 • Jessica van den Heuvel

 

Ouderbijdrage

Op onze basisschool wordt de ouderbijdrage geïnd en beheerd door de Oudervereniging. De Oudervereniging vertegenwoordigt elke ouder met een kind op de basisschool. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar kosten worden wel voor ieder kind gemaakt. Daarom is het voor de oudervereniging heel belangrijk dat er voor alle kinderen een bijdrage wordt gedaan. De oudervereniging organiseert tal van activiteiten om samen met leerkrachten, ondersteunend personeel en de directie te zorgen dat uw kind zich thuis voelt op onze school. Als oudervereniging betalen we mee in de kosten van deze activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn; kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen en het Landmanfestijn. Kosten bestaan vooral uit bijvoorbeeld het inhuren van een activiteit voor o.a. carnaval, Koningsspelen en het Landmanfestijn, een cadeautje met Sinterklaas, wat lekkers en wat te drinken tijdens een activiteit. Hiervoor wordt voor ieder kind een ouderbijdrage gevraagd. Voorheen werd naast deze bijdrage jaarlijks ook nog een aparte bijdrage gevraagd voor het schoolreisje. Het is voor ons praktischer én goedkoper om deze bedragen samen te voegen. Vandaar deze nieuwe machtiging voor het nieuwe samengevoegde bedrag. Het bedrag voor schooljaar 2023/2024 is op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op €40,00 per kind. Voorheen was de ouderbijdrage €20 en de bijdrage voor het schoolreisje €18,50. Na instemming vanuit de MR wordt het totale bedrag verhoogd met €1,50. Om de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houden, zal de school zelf ook een bijdrage doen. Tevens willen we toewerken naar een 3-jaarlijkse cyclus van schoolreisjes, waarin we eens in de 3 jaar met de bus een schoolreisje verderweg kunnen doen, het tweede jaar een schoolreis in de buurt en het derde jaar een minder kostbare activiteit zoals bijvoorbeeld het Landmanfestijn. Door de inflatie lukt het ons niet meer om dit alles voor €18,50 per kind te kunnen regelen. De ouderbijdrage hebben we wel kunnen behouden op €20,-, maar de bijdrage voor het schoolreisje hebben we moeten verhogen naar €20,-. Dit is nu dus samengevoegd tot eenmalig €40,- per kind. Als oudervereniging scheelt het ons enorm veel werk als u ons een machtiging wilt afgeven voor een automatische incasso. Zodra uw kind van school af gaat, stopt de automatische incasso automatisch. Dit formulier vervangt uiteraard het oude formulier en met deze machtiging wordt meteen dit schooljaar afgeschreven. Wilt u ons niet machtigen voor de ouderbijdrage? Dan verzoeken we het bedrag van € 40,- per kind / per schooljaar over te maken aan: NL74RABO 0121 1419 26 t.n.v. Oudervereniging Dr. Landmanschool. Graag met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. (let op: u vermeldt per kind de voor- én achternaam en de groep waarin uw kind zit.) Indien het betalen van het bedrag voor u een probleem is of als u liever in delen betaald, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met de schooldirectie of met één van onze vertrouwenspersonen (juf Carien, juf Alina en meester Nils). U kunt het formulier via de mail verzenden aan de penningmeester van de oudervereniging: Hanneke van den Corput (ov.landman@cadansprimair.nl) of uitgeprint afgeven aan de leerkracht van uw kind. U mag er ook een duidelijke foto van doorsturen via whatsapp aan Hanneke (06-41720208). Mochten er nog vragen zijn over de ouderbijdrage dan kunt u daarvoor terecht bij Michelle Bosmans of Hanneke van den Corput.

Met vriendelijke groeten,

de Oudervereniging.