Ouderraad

De Oudervereniging

De Oudervereniging heeft als belangrijkste taak het (helpen van) organiseren van activiteiten op school en het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

De oudervereniging bestaat uit acht leden. Zijn er ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen, dan kunt u dat laten weten aan de Oudervereniging, zodat dit bespreekbaar kan worden gemaakt. De leden van de oudervereniging vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De eventmanager en een van de leerkrachten zijn hierbij aanwezig. Medio oktober / november vindt de algemene ledenvergadering plaats waar iedereen van harte welkom is. Het gehele schooljaar vinden er activiteiten plaats. De Oudervereniging zorgt voor de financiële en organisatorische ondersteuning. Activiteiten waaraan de Oudervereniging ondersteuning verleent zijn o.a.:

 • Boekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Paoseier ophaole
 • Schoolverlaterfeest
 • Sport- en speldag / Koningsspelen
 • Schoolfoto’s
 • Carnavalsfeest + versiering van de school
 • Dr. Landmandag
 • Attenties (langdurige) zieke leerlingen
 • Attenties jubilea leerkrachten

Ook financiert de oudervereniging bepaalde culturele activiteiten die niet vallen onder de activiteiten die door school worden georganiseerd.

 

Leden Oudervereniging:

 • Iris Vugts (voorzitter)
 • Hanneke van den Corput (penningmeester)
 • Gieltje Hustin (secretaris)
 • Lizette Beijens
 • Mirke Broeders
 • Lieke van Iersel
 • Sanne Heesakkers
 • Anke van der Varst

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze bijdrage is vrijwillig, doch zeer wenselijk om alle activiteiten door te kunnen laten gaan. Innen gebeurd via automatische incasso, middels een machtiging die u hiervoor kunt tekenen. De ouderbijdrage is € 20,00 per leerling. Betaling van de contributie dient plaats te vinden ná de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen in de hoogte van de ouderbijdrage worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Als uw kind in de loop van het schooljaar instroomt, wordt de ouderbijdrage tijdsevenredig vastgesteld. IBAN Oudervereniging is: NL74RABO 0121 1419 26 t.n.v. Oudervereniging Dr Landmanschool.

Bestuur Oudervereniging