Cadans Primair

Leren beweegt ons!

Cadans Primair is een lerende organisatie, waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en groeimogelijkheden. De wereld waarin leerlingen van onze scholen opgroeien, doet voortdurend een beroep op ‘eigen wijsheid’ en ‘samen wijsheid’. Aanvoelen wat bij je past, resoneren met de omgeving als het kan en weerstand bieden als het moet. We kijken op een samenhangende manier naar het geheel van ontwikkeling van leerlingen en professionals.

Cadans Primair kent drie kernwaarden die leidend zijn voor ons handelen op de scholen en voor ons als stichting:

· Eigenaarschap: is vrijheid om te doen wat nodig is binnen gezamenlijk gemaakte afspraken. We tonen eigenaarschap als we persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en ook anderen in staat stellen om verantwoordelijkheid te nemen.

· Vertrouwen: gaat over relaties, dus luisteren we om te begrijpen en om verbinding tot stand te brengen. Vertrouwen laten we zien als we ruimte laten voor anders denken en ruimte geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

· Ontwikkeling: is vernieuwing en beweging, verkennen en ontginnen van positieve mogelijkheden. Ontwikkeling laten we zien als we durven te experimenteren, als we nieuwsgierig zijn en blijven onderzoeken en ontdekken.

 

Cadans Primair verzorgt primair onderwijs aan 4 t/m 12 jarigen vanuit een katholieke en interconfessionele grondslag. De twaalf scholen van Cadans Primair zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen in bovengenoemde leeftijdsklasse. Ouders verklaren bij ondertekening van het inschrijfformulier de identiteit, zoals verwoord in de schoolgids van de school, te zullen respecteren.

 

Bestuurskantoor Cadans Primair

Schildershof 1A,

5271 BM  Sint Michielsgestel

Tel. 073 – 594 4328        

info@cadansprimair.nl