Visie

Wij gaan uit van de talenten van ieder mens. We hebben veel vertrouwen in de kracht van ieder individu. We willen eruit halen wat erin zit: ieder mens presteert op zijn of haar eigen niveau. Ieder mens heeft zijn of haar eigen talenten. De kinderen en ouders bij ons op school krijgen persoonlijke aandacht. We werken op een enthousiaste manier aan de ontwikkeling van kinderen. Wij sluiten aan op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving. We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! Wij halen talenten bij kinderen naar boven. Een betere wereld begint bij goed onderwijs.

We werken aan vier pijlers waarop we ons onderwijs willen baseren:

• Eigenaarschap: ieder kind en ieder teamlid verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling.

• Rijke leeromgeving: we bieden kinderen op niveau een rijke leeromgeving met uitdagende materialen.

• Talentontwikkeling: we zien en benutten talenten van teamleden en ontplooien die van kinderen.

• Betekenisvol onderwijs: we bieden onderwijs aan in een betekenisvolle context.

 

Missie

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn.

Wij zijn trots op het gene wat we samen voor elkaar weten te krijgen.

Dit alles doen we samen met alle betrokkenen. Samen zijn we uniek.