PMM

Interne contactpersonen / interne vertrouwenspersonen

 

Sinds 1998 is er een klachtenregeling voor primair en voortgezet onderwijs waarin staat vermeld dat elke school ten minste een contactpersoon moet aanstellen voor de opvang en verwijzing van klachten in de onderwijssituatie. Op onze school zijn dat Carien van Vliet, Alina Bekkers en Nils Hoogeland . Elk jaar brengen wij aan alle groepen van 4 t/m 8 een klassenbezoek waarbij wij onszelf voorstellen en met de leerlingen bespreken waarmee ze bij ons terecht kunnen.

 

Wat doen de interne contactpersonen?

De interne contactpersonen vormen een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie of seksuele handelingen. De contactpersonen zijn aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten waarbij steeds de veiligheid en het welbevinden van het kind op school centraal staat.

 

Wat zijn de taken van de contactpersonen?

1. Het verzorgen van de eerste opvang van leerlingen en ouders:

Het aanhoren van de klacht, er zijn voor de eerste opvang. Luisteren naar de klager en het probleem in kaart brengen. Vragen wat de klager al heeft ondernomen tot nu toe om de klacht weg te nemen en wat hij nu verwacht/wenst. Overzicht geven van eventuele mogelijke stappen en helpen een keuze te maken. Daarbij de nodige informatie verstrekken en desgewenst advies geven. Eventueel begeleiding geven bij de te maken vervolg stap. Eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

 

2. Begeleidende activiteiten

Het begeleiden van leerlingen door middel van gesprekken. Het onderhouden van contacten met leerkrachten met betrekking tot de problematiek van een leerling of een groep leerlingen.

 

3. Preventieve taken:

Het geven van voorlichting over onderwerpen als (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld, sociale weerbaarheid. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de schoolleiding over beleid en maatregelen rond preventie.

 

4. Registratie van klachten.

 

5. Werken aan professionalisering

Volgen van cursussen, studiedagen, netwerkbijeenkomsten.

 

6. Wanneer en zijn wij te bereiken:

U kunt ons op werkdagen persoonlijk aanspreken:

Carien van Vliet werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Alina Bekkers werkt op maandag tot en met vrijdag.

Nils Hoogeland werkt op maandag tot en met vrijdag.

Ook zijn wij te bereiken via onze email adressen: