Kanjertraining

Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociale omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met ruzie, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. De basis van kanjertraining bestaat uit ‘ te vertrouwen willen zijn.’ De kinderen krijgen daarom in de eerste les een keuze. Wil je te vertrouwen zijn? Dat betekent dat je aardig wil zijn voor anderen, respect wil tonen voor anderen en problemen op een goede manier wil oplossen. Een andere basis van Kanjertraining bestaat uit dat je ervoor kiest om bepaald gedrag te laten zien. Dat betekent dat je als kind altijd een keuze hebt in je reactie naar de ander toe. Natuurlijk ontstaan er conflicten en ruzies, hoe je ermee omgaat en het vervolgens oplost is belangrijker. De Kanjertraining heeft daarom als basis 4 verschillende petten (gedrag):

· Witte pet: kanjer tijger (lost dingen op een goede manier op)

· Zwarte pet: pestvogel (pest andere kinderen)

· Rode pet: lachende aap (lacht kinderen uit en support de zwarte pet)

· Gele pet: zielige konijn (slachtofferrol)

De Kanjertraining heeft gekozen voor petten, omdat je die op en af kan zetten. Net zoals je ervoor kunt kiezen om te reageren en bepaald gedrag te laten zien of dat juist niet te doen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk witte petten gedrag op school zien. Dat verwachten we van kinderen, ouders en leerkrachten. Dat lukt niet altijd, belangrijk is dan hoe je reageert en conflicten oplost.