CodeSkils

Codeskills is een aanbod buiten het curriculum om waarin kinderen worden uitgedaagd binnen de gebieden van programmeren en robotica. Dit is niet gebonden aan een bepaald niveau omdat er binnen het aanbod volop wordt gedifferentieerd.

We gaan in oktober weer starten met een nieuwe ronde. In deze ronde gaan we van start met de groepen 4 en 5. De leerkracht gaat hierbij kijken welke kinderen affiniteit hebben met programmeren en geeft vervolgens de kinderen op. We hebben voor deze ronde 16 plekken en zal 4 weken duren (elke vrijdag een uur). Na deze 4 weken start de ronde nog een keer zodat meer kinderen de kans hebben om aan te sluiten. Vervolgens blijven de materialen voor alle kinderen beschikbaar zodat het in de klas ook nog verder kan gaan.